• Metode Avansate de Măsurare, Comandă și Automatizare pentru Variabilele Tehnologice ale Cuptoarelor Electrice cu Arc

    Controlul Automat al Parametrilor Cuptoarelor Electrice cu Arc

    In prima parte a cursului sunt prezentate consideratii generale cu privire la cuptoarele electrice cu arc (scurt istoric, principiu de functionare, clasificare, variante constructive, domenii de utilizare, avantaje si dezavantaje etc) si detalii constructiv-functionale ale acestui tip de utilaj cu diverse solutii de eficientizare a functionarii cuptorului. In cea de a doua parte a cursului sunt prezentate elemente de teoria controlului automat si diverse posibilitati de control automat a unor parametri de functionare cu sisteme de reglare automata inchise simple si in cascada. Cursul se incheie cu cateva precizari privind functionarea asistata de calculator a acestor tipuri de cuptoare.

     

    Guest access