• Se adreseaza studentilor Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului IAsi, Departamentul de Inginerie Chimica, specializarea Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului,

  Are ca obiective studiul echilibrului solid-lichid si prezentarea metodelor de obtinere a produselor anorganice - saruri anorganice.

 • Lucrarea tratează studiul proceselor chimice eterogene care se desfăşoară în reactoare lichid – gaz, lichid – lichid, solid – lichid, solid – gaz necatalitice, solid – gaz catalitice şi solid – lichid – gaz. Pentru fiecare sisteme eterogen bifazic se prezintă bilanţul de masă, bilanţul termic, echilibrul termodinamic, modelarea matematică a procesului chimic şi a reactorului. Un accent deosebit s-a pus pe modelarea reactoarelor chimice care prezintă importanţă atât în faza de proiectare cât şi în cea de analiză a perfecţionării acestor utilaje.

 • Disciplina generala

 • • Aspecte generale privind alegerea sistemului de fundare, proiectarea şi execuţia fundaţiilor  pentru construcţii
  • Principii privind alcătuirea şi dimensionare fundaţiilor de suprafaţă şi de adâncime

 • Cursul prezinta notiuni de introducere, de proiectare si de implementare a algoritmilor de procesare numerica a semnalelor. Pentru proiectare si implementare se va folosi modulul DSP al programului LabVIEW si o platforma hardware de dezvoltare aplicatii de tip DSP DSK6713 - Texas Instruments.

 • Disciplina îşi propune fundamentarea cunoştinţelor teoretice privitoare la unul dintre componenţii majoritari ai lemnului -lignina. Sunt furnizate informaţii cu privire la originea acestui polimer natural, caile de biosinteza, metodele de separare din ţesuturile vegetale, proprietăţile fizico-chimice. Informaţiile acumulate sunt necesare atât în fundamentarea teoretică a celorlalte discipline cât şi în deschiderea de orizonturi în privinţa conceperii de noi procese tehnologice, mai compatibile cu merdiul ambiant. Aplicaţiile practice şi temele de casă au rolu de a dezvolta abilităţile de studiu individual, de evaluare critică şi de investigaţie dar şi competenţe practice în utilizarea unor echipamente specifice de analiză, competenţe necesare oricărui inginer.

 • DidaTec UT Cluj Napoca
  DidaTec Blended Learning şi e-Learning. Cursul poate fi vizitat şi de Oaspeţi (Guests), care au drepturi limitate. Parola pentru Oaspete sau Guest se poate obţine de la Profesor. Oaspetele va trimite un mesaj email Profesorului Adrian Adăscăliţei la adresa adriana52ro@yahoo.com în care va face solicitarea, explicând şi motivul pentru care intenţionează să viziteze Cursul. Programul de formare DidaTec se adresează tuturor cadrelor didactice existente în instituţiile de învăţământ superior cu profil tehnic din România, indiferent de vârstă sau experiența deținută, care doresc să dobândească (sau să-şi îmbunătăţească) cunoştinţe despre blended-learning, tehnologii educaţionale moderne şi utilizarea TIC în procesul didactic.

   

   

   

   

   

   

  Guest access