• Asigurarea calităţii, conform definiţiei ISO, este o parte a managementului calităţii concentrată pe „...demonstrarea unui rezultat concretizat prin încrederea clientului că cerinţele de calitate impuse de el vor fi îndeplinite..”.

  În condiţiile actuale, pe piaţa textilă globală clientul deţine cheia succesului organizaţiilor plasate în lanţul de furnizare; asigurarea unei relaţii de tip win-win între furnizori (de fibre, de fire) şi clienţi (de fibre, de fire), depinde esenţial de feedback-ul segmentului de consumatori vizat (clientul final fiind de exemplu purtătorul de produse vestimentare). Acesta este cel care impune implicit, tuturor organizaţiilor (indiferent de nivelul ierahic la care sunt plasate în realizarea produselor vestimentare textile) necesitatea adoptării unor strategii de depăşire a nevoilor şi aşteptărilor sale, aşa cum este strategia de asigurare a calităţii.

  Dezvoltarea de competente in domeniul aplicării strategiei de asigurare a calităţii în filatură facilitează realizarea unui studiu sistematic al procesului de producţie din filatură. În context, viitorul specialist trebuie să răspundă din punct de vedere al calităţii la patru întrebări care reflectă modul de înţelegere a surselor de producere a neconformităţilor la nivelul unei organizaţii: se poate lucra corect? (capabilitate), se lucrează corect? (controlul calităţii), s-a lucrat corect? (asigurarea calităţii) şi, se poate lucra mai bine ? (îmbunătăţirea continuă a calităţii).

   Obiectivele disciplinei Asigurarea Calităţii în Filatură sunt de a forma deprinderi studenţilor în folosirea unor principii şi noţiuni care ţin de sistemul de management al calităţii, a strategiilor managementului calităţii şi a strategiilor de atestare a conformităţii produselor realizate în filatură pentru eficacitatea şi eficienţa organizaţiei.

  Guest access
 • Cursul prezinta notiunile generale privind tehnologiile de fabricare a tricoturilor.

  Guest access