• Prezentare generală

  Vederea în spaţiu este principalul instrument cu care inginerul lucrează atât în proiectare cât şi în producţie. Acest instrument îi permite să vadă obiectele virtuale care vor constitui viitoarele maşini, utilaje sau construcţii precum şi să înţeleagă forma celor existente. În acelaşi timp inginerul trebuie să reprezinte pe hârtie sau în format electronic rodul concepţiei sale astfel încât să poată fi utilizat de către ceilalţi membri ai procesului de producţie: clienţi şi executanţi. Exersarea capacităţii de a vedea în spaţiu şi de a transpune imaginile în câmpul desenului este unul din scopurile geometriei descriptive. Din punctul de vedere al comunicării grafice ea reprezintă aparatul matematic care fundamentează desenul tehnic. Cum desenul tehnic reprezintă limbajul prin care inginerul comunică putem spune că geometria descriptivă reprezintă gramatica acestui limbaj.

  Problema fundamentală a geometriei descriptive este transformarea spaţiului tridimensional în spaţiu bidimensional şi reciproc. Altfel spus ea se ocupă atât cu reprezentarea pe un plan a figurilor geometrice din spaţiul tridimensional cât şi cu deducerea figurilor din spaţiul tridimensional pornind de la reprezentările plane ale acestora.

   

  Sumar

  Sisteme de proiecție.

  Punctul.

  Dreapta.

  Planul.

  Metode ale Geometriei Descriptive.

  Poliedre.

  Suprafețe Cilindrice și Conice.

  Metrica.

  Guest access