Tehnici Informatice şi de Comunicaţii în Administrarea Afacerilor
(TIC AA)

Disciplina „Tehnici informatice şi de comunicaţii în administrarea afacerilor” urmăreşte să ofere suportul pentru cunoaşterea structurii şi etapelor de dezvoltare a sistemelor informaţionale din mediul afacerilor, a principalelor caracteristici proprii sistemelor informaţionale pentru conducere şi a elementelor sistemelor informaţionale care sunt specifice afacerilor.