Inițierea în crearea de produse și servicii inovante
(ICI)

Această disciplină este propusă în planul de învățământ al programului de master “Concepția și Managementul Proiectării Automobilului“, an II, Facultatea de Mecanică. Prin parcurgerea temelor de curs sunt urmărite obiectivele: înţelegerea de către studenţi a funcţionării unei întreprinderi prin antrenarea într-un  scenariu de înfiinţare a unei societăţi ce se bazează pe un produs sau serviciu inovant; însuşirea tehnicilor de creativitate; cunoaşterea metodelor de validare a unei idei; cunoaşterea competenţelor tehnice, comerciale, de gestiune necesare pentru dezvoltarea unui proiect inovant; cunoaşterea noţiunii de piaţă, a componentelor acesteia; cunoaşterea şi aplicarea metodelor de analiză a pieţei; dobîndirea de cunoştinţe, abilităţi în redactarea unui Business Plan şi a unui Executive Summary; cunoaşterea şi alegerea oportună a tipului de organizare spaţială și temporală a producţiei; înţegerea structurii costurilor, calculul pragului de rentabilitate.