Termotehnică
(T)

Disciplina “Termotehnică” face parte din categoria formativă a disciplinelor în domeniu și se adresează studențior din anul II, Inginerie Energetică. Obiectivul principal urmărit este prezentarea și fixarea noțiunilor de bază legate de ingineria în domeniul termic, cu accent pe aspectele specifice profesiei viitorilor absolvenți, precum și asigurarea bazei teoretice necesară abordării disciplinelor de specialitate din anii superiori.