DidaTec Blended Learning şi e-Learning
(DidaTec elearning)

DidaTec UT Cluj Napoca
DidaTec Blended Learning şi e-Learning. Cursul poate fi vizitat şi de Oaspeţi (Guests), care au drepturi limitate. Parola pentru Oaspete sau Guest se poate obţine de la Profesor. Oaspetele va trimite un mesaj email Profesorului Adrian Adăscăliţei la adresa adriana52ro@yahoo.com în care va face solicitarea, explicând şi motivul pentru care intenţionează să viziteze Cursul. Programul de formare DidaTec se adresează tuturor cadrelor didactice existente în instituţiile de învăţământ superior cu profil tehnic din România, indiferent de vârstă sau experiența deținută, care doresc să dobândească (sau să-şi îmbunătăţească) cunoştinţe despre blended-learning, tehnologii educaţionale moderne şi utilizarea TIC în procesul didactic.