Calcul numeric asistat de calculator
(CNAC)

Obiectivele principale ale cursului sunt:
-Transmiterea către studenţi a cunoştinţelor de bază, teoretice şi aplicative asupra problematicii calculului ştiinţific modern precum şi dezvoltarea unei gândiri algoritmice la studenţi prin abordarea ordonată, structurală a problemelor de calcul, alegerea celor mai bune metode de calcul disponibile şi expunerea într-o manieră clară, concisă şi exactă a procesului de calcul;

- Familiarizarea cu metodele numerice de calcul şi specializarea în rezolvarea problemelor inginereşti cu ajutorul pachetului de programe MATLAB (MATrix LABoratory).