INFOGRAFICA AUTOCAD
(IA)

Prezentare generală

Cursul intitulat Infografică AutoCAD a fost conceput pentru a facilita acumularea unor serii de cunoştinţe privitoare la realizarea asistată de calculator, utilizând programul AutoCAD, a planşelor de desen tehnic.

Această lucrare se referă strict la programul de calcul AutoCAD şi nu la alte soft-uri ce conţin în titlu acelaşi cuvânt (AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, etc.), produse dezvoltate pe domenii specifice de compania producătoare Autodesk.

Obiectivele cursului Infografică AutoCAD

După parcurgerea tuturor lecţiilor, cursantul va fi capabil:

-                 să utilizeze comenzile programului;

-                 să realizeze planşe de desen tehnic cu nivele de complexitate diferite, pentru domeniile de competenţă specifice.

Sumar

Noţiuni introductive. Prezentare generala. Analizarea avantajelor utilizării programului de calcul AutoCAD în realizarea asistată de calculator a reprezentărilor plane. Ecranul grafic AutoCAD.

Posibilităţi de lansare a comenzilor. Controlul afişării imaginii. Comenzi utilitare

Organizarea unei sesiuni de lucru în AutoCAD

Comenzi de desenare ale obiectelor 2D

Comenzi de informare

Noţiuni privind proprietăţile obiectelor.

Opţiuni privind selectarea obiectelor reprezentate

Comenzi de editare ale obiectelor

Scrierea textelor

Haşurarea obiectelor

Stiluri de cotare

Comenzi de cotare.