Teoria Circuitelor Electrice 2
(TCE 2)

Cursul de „Teoria circuitelor electrice” are ca obiect studiul fenomenelor electrice din punctul de vedere al aplicaţiilor tehnice, constituind pregătirea teoretică de bază a inginerilor electricieni. Urmărind aprofundarea cunoştinţelor asimilate la curs, în cadrul orelor de seminar se va forma şi dezvolta deprinderea de a pune în ecuaţie şi rezolva o problemă, iar şedinţele de laborator au scopul verificării experimentale a acestora. Dacă aveţi probleme cu logarea, contactaţi, vă rog, pe d-l ing.  Nica Ionuţ inica@.ee.tuiasi.ro sau pe d-l ing. Donici Cătălin catalin.donici@moodle.ro .