Termotehnica(DidaTech)
(T(DidaTech))

Disciplina “Termotehnică” face parte din categoria formativă a disciplinelor în domeniu și se adresează studențior din anul II, Inginerie Energetică. Obiectivele principale urmărite se referă la:
- dezvoltarea unui vocabular adecvat formulării și înțelegerii unei probleme de termodinamică/termotehnică; înțelegerea noțiunilor de sistem termodinamic, frontieră, interacțiuni energetice ( îndeosebi sub formă de căldură și lucru mecanic), stare termodinamică;
- înțelegerea principiilor de bază ale termodinamicii ( Principiul I, Principiul II, Principiul conservării masei);
- identificarea diferitelor tipuri de proprietăți care caracterizează un sistem termodinamic;
- dezvoltarea abilităților de utilizare a tabelelor, ecuațiilor, diagramelor în evaluarea proprietăților termodinamice;
- aplicarea principiilor termodinamice în analiza și proiectarea sistemelor și echipamentelor (motoare termice, instalație de turbină cu abur, instalație de turbină cu gaze, schimbătoare de căldură, compresoare...etc);
Structurat ca prelegeri și ore de seminar, acest curs va oferi o bază absolut necesară abordării disciplinelor de specialitate din anii superiori.