Chimia lemnului 2
(CL 2)

Disciplina îşi propune fundamentarea cunoştinţelor teoretice privitoare la unul dintre componenţii majoritari ai lemnului -lignina. Sunt furnizate informaţii cu privire la originea acestui polimer natural, caile de biosinteza, metodele de separare din ţesuturile vegetale, proprietăţile fizico-chimice. Informaţiile acumulate sunt necesare atât în fundamentarea teoretică a celorlalte discipline cât şi în deschiderea de orizonturi în privinţa conceperii de noi procese tehnologice, mai compatibile cu merdiul ambiant. Aplicaţiile practice şi temele de casă au rolu de a dezvolta abilităţile de studiu individual, de evaluare critică şi de investigaţie dar şi competenţe practice în utilizarea unor echipamente specifice de analiză, competenţe necesare oricărui inginer.