Modelarea si proiectarea reactoarelor chimice 2
(MPRC 2)

Lucrarea tratează studiul proceselor chimice eterogene care se desfăşoară în reactoare lichid – gaz, lichid – lichid, solid – lichid, solid – gaz necatalitice, solid – gaz catalitice şi solid – lichid – gaz. Pentru fiecare sisteme eterogen bifazic se prezintă bilanţul de masă, bilanţul termic, echilibrul termodinamic, modelarea matematică a procesului chimic şi a reactorului. Un accent deosebit s-a pus pe modelarea reactoarelor chimice care prezintă importanţă atât în faza de proiectare cât şi în cea de analiză a perfecţionării acestor utilaje.