Materiale si elemente compozite
(MEC)

Cursul se adresează studenților din Programul de master, Facultatea de Construcții și Instalații, Iași