Programarea aplicaţiilor de timp real
(PATR)

Disciplina de "Proiectarea aplicaţiilor de timp real" are drept scop familiarizarea studenţilor de la Facultatea de Electrotehnică având specializarea "Informatică aplicată în inginerie electrică" cu elementele specifice sistemelor în timp real, cu modelele matematice utilizate pentru studiul acestor sisteme, modalităţile de implementare şi realizare a aplicaţiilor software care presupun comanda, controlul, achiziţia şi prelucrarea datelor în cadrul unui sistem având impuse anumite restricţii de timp.