Automate programabile
(AP)

Disciplina de "Automate programabile" are drept scop familiarizarea studenţilor cu elementele specifice dispozitivelor de tip automat programabil utilizate în sistemele de comandă industriale, cu modelele matematice utilizate pentru studiul automatelor programabile precum şi cu limbajele folosite pentru dezvoltarea aplicaţiilor de control, prelucrare a datelor şi comandă industrială.